Địa chỉ liên hệ

Công ty Fshopnoithat có trụ sở tại:

Khu công nghiệp, Chàng Sơn-Thạch Thất-Hà Nội

Gmail: Nguyencuongkhtn@Gmail.com

Điện thoại: 0913366021; 0986373203