khám thờ gia tiên

Gọi để biết giá
Khám thờ gia tiên Chất liêu: gỗ Gõ đỏ Kt: 127x157x61cm Quy cách: Sơn sơn thiếp vàng
Nhà sản xuất: NỘI THẤT TUỆ NGUYÊN
Mã SKU: KT-01

Tag sản phẩm