Bàn thờ đẹp

Call for pricing
Bàn thờ cỡ đại bao gồm: Một bàn lớn và một bàn con; Kích thước: 1,27x0,81x1,96m; Chất liệu gỗ Gõ đỏ; Liên hệ:0913366021

   Bàn thờ đẹp ;Mã: BT02 ;Kích thước:(C) 1,27x(S)0,81x(R)01,96 cm ;Chất liệu: gỗ Gõ đỏ

Liên hệ Hotline: 0913366021